Välkommen till landet! (endast 15 km från Helsingborg...)

"Fjerrestads gamla snickerifabrik" i Fjärestad!

N.Vallåkravägen 349 253 42 Vallåkra